Aktualności

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Zapraszamy osoby dorosłe, pracujące na Dolnym Śląsku na bezpłatne szkolenia, dzięki którym podniosą Państwo swoje kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania projektami

 

Okres realizacji projektu:  01.01.2011 r. – 15.07.2012 r.

W ramach Projektu oferujemy udział w pięciu poziomach szkoleń z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką Projekt Cycle Management (PCM). Każdy z poziomów to dwudniowe weekendowe szkolenie wyjazdowe. Pierwsze trzy etapy szkoleniowe poświęcone są zdobyciu kompleksowej wiedzy z Project Cycle Management w odniesieniu do planowania, organizowania, realizacji i rozliczania projektów, kolejne dwa moduły to praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego do zarządzania projektami.

W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, skorzystają z bezpłatnych noclegów i wyżywienia. Oferujemy również zwrot kosztów podróży. Przedmiotowy zwrot następuje na wniosek uczestnika/czki projektu po przedłożeniu wraz z odpowiednim oświadczeniem (do pobrania ze strony internetowej) oryginałów biletów (w obie strony najtańszym środkiem transportu) i/lub w przypadku dojeżdżania na szkolenia samochodem prywatnym na podstawie m. in. oświadczeń przewoźników o koszcie biletów na danej trasie (najtańszym środkiem transportu). Więcej informacji znajda Państwo w zakładce SZKOLENIA.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt z P. Małgorzatą Rogożą  – tel.: 74-64 80 412, e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl
 
Więcej szczegółów znajdą Państwo w pozostałych zakładkach naszej strony internetowej.


KONTAKT

ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

tel. 74-64 80 400, faks 74-64 80 417

www.darr.pl

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Małgorzata Rogoża
tel. 74-64 80 412; e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

Mariola Stanisławczyk
tel. 74-64 80 411; e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl

Agnieszka Kopcińska
tel.74-64 80 426; e-mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl

 

Główna strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

 

DO POBRANIA
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Dobre zarządzanie"
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA