Uczestnicy/Uczestniczki projektu

Uczestnikami/uczestniczkami szkoleń mogą być wyłącznie dorosłe osoby pracujące na Dolnym Śląsku (min. 100 osób), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji poza godzinami pracy (w tym minimum 63% stanowiły będą kobiety).

Uczestniczkami warsztatów mogą być wyłączni dorosłe kobiety, które wzięły udział w szkoleniach z zakresu zarządzania wg metodyki Projekt Cycle Management (PCM) realizowanych w ramach Projektu (minimum 63 osoby).

Uczestnikami/uczestniczkami Projektu mogą zostać pracujące na Dolnym Śląsku osoby dorosłe, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (zlecenie, o dzieło) i spełniają poniższe kryteria:
a) formalne
- wykonywanie pracy na Dolnym Śląsku,
- wykształcenie minimum ponadgimnazjalne,
-  brak odbytych szkoleń z zakresu zarządzania projektami wg PCM.
b) dodatkowe
- zakres obowiązków (na obecnym stanowisku lub planowany do powierzenia) związany z szeroko rozumianymi kwestiami realizacji projektów, m. in.  finansowanych przez Unię Europejską,
- występujące problemy związane z bieżącym planowaniem lub/i tworzeniem lub/i wdrażaniem projektów.

W Projekcie nie mogą brać udziału przedsiębiorcy - osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (samozatrudnione).

Kandydaci/kandydatki na uczestników/uczestniczki Projektu zobowiązani są zapoznać się z „Regulaminem udziału w Projekcie” i wypełnić dokumenty aplikacyjne znajdujące się w zakładce REKRUTACJA.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami, udziałem w Projekcie prosimy o kontakt z P. Małgorzatą Rogożą  – tel.: 74-64 80 412, e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

KONTAKT

ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

tel. 74-64 80 400, faks 74-64 80 417

www.darr.pl

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Małgorzata Rogoża
tel. 74-64 80 412; e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

Mariola Stanisławczyk
tel. 74-64 80 411; e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl

Agnieszka Kopcińska
tel.74-64 80 426; e-mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl

 

Główna strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

 

DO POBRANIA
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Dobre zarządzanie"
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA