Szkolenia

Oferowany w ramach Projektu BEZPŁATNY cykl szkoleniowy to pięć dwudniowych sesji wyjazdowych dot. zarządzania projektami według metodyki Projekt Cycle Management. Będą one organizowane w w atrakcyjnych lokalizacjach, z pełnym wyżywieniem na terenie województwa dolnośląskiego. W ramach usługi każdy z uczestników/uczestniczek szkoleń otrzyma łącznie osiemdziesiąt godziny szkolenia. Jego program oparto na interesującej formule łączącej w sobie - za pomocą ćwiczeń, analizy studiów przypadku oraz pracy z komputerem - wiedzę teoretyczną z praktyką. Odstępy pomiędzy poszczególnymi sesjami posłużą ugruntowaniu wiedzy oraz przygotowaniu materiałów do kolejnych zajęć w oparciu o dane wypracowane w czasie sesji poprzedzającej. W celu zapewnienia większego komfortu pracy grupy szkoleniowe nie będą przekraczać 14 osób, co zagwarantuje szybkie przyswajanie wiedzy oraz integralność grupy. Nabór uczestników odbywać się będzie na podstawie analizy Formularza zgłoszeniowego, jednakże priorytetowo traktowane będą osoby po 45 roku życia i osoby posiadające wykształcenie średnie. W przypadku dużego zainteresowania znaczenie ma również kolejności nadesłanych zgłoszeń.

Warto pamiętać, że uczestnictwo w Projekcie jest szansą rozwoju zawodowego w równej mierze dla wszystkich jego uczestników/uczestniczek. Udział w Projekcie pozwoli zdobyć cały szereg kompetencji oraz wiedzy z zakresu ogólnie rozumianego zarządzania, co znacząco przyczyni się do wzmocnienia potencjału własnego samego uczestnika/uczestniczki jak również firmy, dla której pracuje.

Pierwsze trzy poziomy szkoleń poświęcono przekazaniu kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania projektem, szczególnie z zakresu rekomendowanej przez Komisję Europejską metody PCM. Czwarty i piąty moduł umożliwią zapoznanie z aplikacją informatyczną oraz najlepszymi praktykami z dziedziny wspieranego komputerowo zarządzania projektem. Na tym etapie wcześniej zdobyta wiedza zostanie udoskonalona oraz wzbogacona o praktyczne umiejętności pracy z narzędziem informatycznym. W celu zapewnienia komfortu pracy w trakcie warsztatów komputerowych każdy uczestnik zostanie wyposażony na czas szkolenia w komputer oraz kopię aplikacji informatycznej. Po ukończeniu części warsztatowej każda z osób uczestniczących we wszystkich pięciu poziomach szkoleń otrzyma bezpłatnie pełną wersję oprogramowania z czasową licencję na jej użytkowanie.

Warto podkreślić, że organizacja szkolenia zachowuje pełną zgodność ze standardami określonymi w stosownych przepisach MEN, z czego wynika między innymi to, iż uczestnicy/uczestniczki szkoleń uzyskają zaświadczenia o uczestnictwie w każdym poziomie szkoleń oraz certyfikat udziału w Projekcie (po przejściu pełnej ścieżki szkoleniowej – pięciu poziomów szkoleń). Program i materiały szkoleniowe, choć oparte na kanonach europejskiej wiedzy o zarządzaniu, są przygotowane indywidualnie, specjalnie pod kątem potrzeb Projektu.

Uważamy, iż konieczna jest popularyzacja wiedzy na temat zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zwłaszcza u osób realizujących projekty współfinansowane przez Unię Europejską. W ramach Projektu planujemy organizację warsztatów wzrostu motywacji do zarządzania (łącznie 5 warsztatów dla uczestniczek Projektu). Warsztaty pozwolą wywrzeć wpływ na przeobrażenie wśród uczestniczek stereotypu kobiety - pracownicy.

Udział w szkoleniach/warsztatach jest BEZPŁATNY. W ramach Projektu oferujemy bezpłatne zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz bezpłatną czasową licencje na użytkowanie programu (dla uczestników pięciu poziomów szkoleń). Oferujemy również zwrot kosztów dojazdu na i ze szkolenia/warsztatów.

Jeżeli są Państwo zdecydowani na wzięcie udziału w unikalnych, bezpłatnych szkoleniach prosimy o wypełnienie dokumentów aplikacyjnych. Więcej na ten temat znajdą Państwo w zakładce REKRUTACJA.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami, udziałem w Projekcie prosimy o kontakt z P. Małgorzatą Rogożą  – tel.: 74-64 80 412, e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

KONTAKT

ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

tel. 74-64 80 400, faks 74-64 80 417

www.darr.pl

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Małgorzata Rogoża
tel. 74-64 80 412; e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

Mariola Stanisławczyk
tel. 74-64 80 411; e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl

Agnieszka Kopcińska
tel.74-64 80 426; e-mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl

 

Główna strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

 

DO POBRANIA
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Dobre zarządzanie"
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA