Kadra zarządzająca projektem

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój
tel. 74-64 80 400, faks 74-64 80 417
www.darr.pl

 

MAŁGORZATA ROGOŻA - Kierownik Projektu
tel. 74-64 80 412; e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

MARIOLA STANISŁAWCZYK – Specjalistka ds. promocji i rekrutacji
tel. 74-64 80 411; e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl

AGNIESZKA KOPCIŃSKA, ANNA PIELICH, DOMINIK MILITOWSKI – Specjaliści ds. monitoringu, ewaluacji, rozliczeń i raportowania
tel. 74-64 80 426; e-mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl

Organizator szkoleń:
WYG International Sp. z o.o.
ul. PCK 10/5, 40-057 Katowice
(osoba do kontaktu – P. Joanna Ciepły, tel. 502 482 833)

KONTAKT

ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

tel. 74-64 80 400, faks 74-64 80 417

www.darr.pl

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Małgorzata Rogoża
tel. 74-64 80 412; e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

Mariola Stanisławczyk
tel. 74-64 80 411; e-mail: mariola.stanislawczyk@darr.pl

Agnieszka Kopcińska
tel.74-64 80 426; e-mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl

 

Główna strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

 

DO POBRANIA
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Dobre zarządzanie"
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA